รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(เปิดรับสมัคร 8 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2560)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560)


 
 


Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น