สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 

  ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
 
   
  ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
 
   
  ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
 
   
  ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
 
   

 
 
 
 


Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น